Ana Sayfa / Manşet / AKP, 4. Yargı Paketi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu

AKP, 4. Yargı Paketi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 4’üncü yargı paketini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıklarken, içeriğine ilişkin olarak yaptığı açıklamada da “27 madde var, 4 kanun değişecek” dedi. Akbaşoğlu, “Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için yapılan düzenlemeler dikkat çekmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizde tek bir kadının dahi şiddete uğramasına asla tahammülümüzün olmadığını yineleyerek, bunu ceza kanunundaki düzenlememizle somut bir hale dönüştürüyoruz. TCK’da yer alan kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarıyla ilgili, boşanılan eşe karşı işlenmesi durumunda bu suçların, nitelikli hal olarak ceza artırımına neden olacağı somut bir düzenlemeye bağlanıyor” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 4’üncü yargı paketinin detaylarını açıkladı.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Akbaşoğlu, düzenlemede 27 maddenin olduğunu, 4 kanunun değişeceğini söyledi.

27 maddeye ilişkin bilgi veren Akbaşoğlu şunları söyledi:

İdarenin 60 günde cevap verme süresini 30 güne indiriyoruz.

Boşandığı eşe karşı işlenen suçlar ağırlaştırıcı neden olacak.

Bilişim suçları ile banka ve kredi kartlarına ilişkin suçlarda mağdurun oturduğu yer mahkemesi de yetkili olacak.

Tebligatlar, dosyada varsa tüm taraflara ayrıca telefon telgraf e-posta gibi yollarla da bildirilecek.

İfadesi alınmak amacıyla yakalan kişi mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde belirtilen tarihte ilgili yargı merciinde olacağını taahhüt ederse her yakalama emri için bir kez geçerli olmak üzere Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakılması emredilebililecek. Kişi taahhüdünü yerine getirip yargı merciine gitmezse Bin TL idari para cezası verilecek.

Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi; kuvvetli suç şüphesinin “SOMUT DELİLLERE” dayanmasına bağlı hale getiriliyor.

Tutuklama kararlarında Adli Kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren deliller somut olayda gösterilecek ve kararda yer alacak.

Konutunda evinde bulunmayı gerektiren Adli Kontrol uygulamasında konutta geçen iki gün, cezanın mahsubunda bir gün olarak hesaplanacak.

Şüpheli veya sanığın Adli Kontrol yükümlülüğünün devam edip etmemesine en geç 4 ayda bir soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine sulh ceza hakimi, kovuşturma evresinde ise re’sen mahkemece karar verileceği hüküm altına alınıyor.

Adli Kontrol altında geçecek süre ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen işlerde en çok 2 yıl olarak belirleniyor. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek bir yıl daha uzatılabiliyor.

Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren işlerde ise Adli Kontrol süresi en çok 3 yıl. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi de gösterilerek uzatılabilecek. Uzatma süresi de toplamda 3 yılı geçemeyecek.

Terör suçlarında ise bu uzatma süresi en çok 4 yıl olacak. Bu düzenlemede yer alan süreler çocuklar bakımında yarı oranında uygulanacak.

Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtlar kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi durumunda Cumhuriyet Savcısı denetiminde yok ediliyordu.

Şimdi yeni düzenleme ile BERAAT KARARI verilmesi durumunda hakim denetimi altında aynı usulle bu kayıtlar yok edilecek. Bu durum en geç 15 gün içinde ilgilisine yazılı olarak bildirilecek.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede ilgiliye atfedilen suçu oluşturan olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi bulunmayan bilgilere yer verilmeyecek.

Adalete daha kolay erişim amacıyla iddianameye ilişkin bilgiler ve duruşma tarihi sanığa ayrıca telefon, fax, elektronik posta gibi araçlarla bildirilecek. Bu bildirim ayrıca suçun mağduruna ve şikayetçiye de aynı usulle yapılacak.

Seri Muhakeme Usulüne ilişkin Anayasa Mahkemesin vermiş olduğu karara istinaden yeni düzenlemeler getiriliyor.

Basit Yargılama Usulüne ilişkin olarak duruşma günü belirlendikten sonra bu usulün uygulanamayacağı hüküm altına alınıyor.

Dikey itiraz usulü önemli bir düzenleme, Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama ve Adli Kontrole ilişkin verdiği karara karşı itirazlar Asliye Ceza Mahkemesince incelenecek.

Hakim adayları ve stajyer avukatlar Anayasa Mahkemesinde staj yapabilecekler.

İdari uyum yönünden maddelerin yürürlük tarihleri belirleniyor.

PAYLAŞIN
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hakkında haber news24

Tekrar kontrol edin

Başkan Özyiğit, Türkiye’de model olan projeyi Eğitim Maratonu’nda anlattı

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) tarafından Ankara’da düzenlenen Eğitim Maratonu’nda 2019 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir