Ana Sayfa / Manşet / Mersin’de sağlıkçılar iş bıraktı

Mersin’de sağlıkçılar iş bıraktı

Mersin’de sağlıkçılar, ekim ayından bu yana dile getirdikleri taleplerin yerine getirilmediği gerekçesiyle bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Sadece acillerin açık bırakıldığı eylemde, taleplerin yerine getirilmesi istenildi. Polis eylem boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldı. 

Sabah saatlerinde iş bırakarak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir araya gelen sağlıkçılar, yaptıkları ortak basın açıklamasının ardından öğle saatlerinde Mersin Özgür Çocuk Parkı’nda bir araya gelerek, ortak basın açıklaması düzenlediler.

Mersin Diş Hekimleri Odası, Mersin Aile Hekimleri Derneği, Mersin SES Şubesi, Genel Sağlık İş, Birlik Dayanışma Sendikası ve Mersin Tabip Odası’nın ortak düzenlemiş olduğu iş bırakma eyleminde basın açıklamasını okuyan Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, “Ekim 2021 tarihinden bu yana başlattığımız eylemlilik sürecimizin sonucunda bugün ülkenin dört bir yanında Beyaz Grev’deyiz. Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmak, sesimizin duyulmasını sağlamak için buradayız. Bugün üretimden gelen gücümüzü kullanarak tüm sağlık örgütleri ile ortak bir Beyaz Grev yapacağız. Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak yıllardır sorunlarımızı anlatmaya ve çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz, ancak bugüne değin taleplerimiz dikkate alınmadı. Sağlık Bakanı’ndan 463 gün önce istediğimiz randevuya ne yazık ki hala yanıt verilmiş değil. Bu nedenle sesimizin duyulması için bugün alanlardayız ve sesimiz yine duyulmazsa daha uzun süreli grevlere hazırız. Sağlığı alınıp satılan bir meta, hastaneleri işletme, hastaları müşteri, doktorları tüccar ve sağlık çalışanlarını köle olarak gören anlayışın yürürlüğe koyduğu sağlıkta dönüşüm programı ile hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin emeği ucuzlatılmış, çalışma koşulları kötüleşmiş, halkın sağlık hakkı elinden alınmış: gelinen aşamada sağlık sistemi işlemez hale gelmiştir” dedi.

“ GÜVENLİ İŞ ALANLARI SAĞLANMALIDIR”

Antmen, sağlık alanında şiddetin her geçen gün artmakta olduğunu belirterek şöyle devam etti, “Güvenli iş yerleri ve etkili bir şiddet yasası ise Sağlık Bakanlığının gündeminde dahi değildir. Bir diğer olumsuzluk ise kışkırtılmış sağlık talebi ile artan iş yüküdür. Hekimler ve sağlık çalışanları yetersiz istihdamın ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşısında tükenmekte, angarya ile çalışmaya zorlanmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücret yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları ile geçiştirilmektedirler. Performans ve puan hesapları ile sağlık çalışanları birbirine düşman edilmekte, ekip ruhu ortadan kalkmaktadır. Tıp eğitiminin niteliksiz hale gelmiş, yetersiz öğretim kadrosu ile açılan 150’ye yakın tıp fakültesinde ve 100’ü aşkın diş hekimliği fakültesinde: hem öğrenciler hem de uzmanlık eğitimi alan asistan hekimler yetersiz ve güç koşullarda iyi hekim olma kaygısı içerisinde bırakılmışlardır. Asistan hekimler ve tıp öğrencileri bu koşullarda hızla ülke dışında çalışma ve yaşama olanaklarını aramaya başlamışlardır. Sağlığın ticarileşmesinin sürdürülemez olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz. Sorunlarımızın sağlık sisteminden kaynaklı olduğu ortadır. Bu nedenle birlikte dönüştürme gücü olan biz sağlık emek meslek örgütleri mücadeleye kararlıdır ve bugün Beyaz Grev’deyiz” şeklinde konuştu.

“SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI ÇIKARILSIN”

Sağlıkçılar için getirilen tasarının düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Antmen, “İlk olarak hekimlerin ve diş hekimlerin gelirlerinde düzenleme içeren, ama onlar arasında dahi eşitsizlik yaratan seyyanen zamla ilgili tasarının geri çekilmesine, ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen unutturulmaya çalışılmasına itiraz ediyoruz. Tasarı kapsayıcılığı artırılarak, özellikle SSK’lı ve BağKur’lu çalışanları ve emekliler eklenerek derhal Meclis’e getirilmelidir. Çalışmakta olan pratisyen ve asistan hekimlerin temel ücretleri yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimlerin ise üç katı olmalıdır. Emekliliğimize de yansıyacak insanca yaşayabileceğimiz temel bir ücreti sağlayacak şekilde ekonomik ve özlük haklarımız için yeni bir düzenleme bir an önce yapılmalıdır. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin önerdiği diğer sağlık emek-meslek örgütlerinin desteklediği etkili ve caydırıcı yeni bir ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜNCÜL BİR MESLEK HASTALIKLARI YASASI ÇIKARILMALIDIR”

Antmen, Covid-19 hastalığının meslek hastalığı kabul edilmesi gerektiğini belirterek, “Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalıdır. 2021 yılında yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği iptal edilerek, ilgili meslek örgütleri ile birlikte, Aile Sağlık Merkezlerinde çalışmayı kolaylaştıracak demokratik bir yönetmelik yayınlanmalıdır. Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için tüm sağlık çalışanlarına 120 gün fiili hizmet süresi zammı verilmeli, hekimlerin ek göstergesi 7200, diğer sağlık çalışanlarının 3600 olacak şekilde düzenlenmelidir. Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde, tüm meslek örgütleri ve sendikalar olarak haklarımızı alana kadar daha güçlü eylem ve etkinliklere hazır olduğumuzu, hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanmaya kararlı olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz” diye ekledi.

PAYLAŞIN
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hakkında haber news24

Tekrar kontrol edin

Denizanaları kupaya uzandı

Geçen yıl Denizkızı Kadın Yelken Kupasında, Mersin Rota Yelken Kulübünü temsil eden Denizanaları Kadın Yelken ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir